Op de ALV van 30-10 zijn de volgende bestuursleden verkozen.

Pim Pastoors als voorzitter
Frank Jansen is herkozen als penningmeester
Inge en Bas Snellenburg zijn verkozen als algemeen bestuurslid