Dedein ondertekend het sportakkoord “Heel Montferland Beweegt!”

Dedein heeft het sportakkoord “Heel Montferland Beweegt!” ondertekent.
In dit sportakkoord staan 5 ambities centraal.
1. Een toekomstbestendig sportlandschap met sterke en vitale aanbieders
2. Jeugd vaker en beter laten bewegen
3. Meer ouderen vaker en gezonder in beweging
4. Een inzichtelijk sportaanbod voor alle inwoners
5. Sport en bewegen en in de openbare ruimte

Het volledige sportakkoord kun je lezen op:
https://www.achterhoekinbeweging.nl/sportakkoord-2021-montferland