Beste leden, ouders en verzorgers,

Middels deze weg willen we jullie fijne dagen toewensen. Helaas kunnen we door de huidige coronaregels niet basketballen. We hopen dat dit binnenkort verandert.
Op donderdag 6 januari om 19.00 willen we een online pubquiz organiseren als nieuwjaarsreceptie. Aanmelding kan via een e-mail naar voorzitter@dedein.nl
Zie onderstaande update van Dedein.

Corona
Vanwege de huidige regels is het helaas niet mogelijk om binnen te sporten. Voor jeugd is er wel de mogelijkheid om buiten te sporten. Mocht je hier behoefte aan hebben, laat het weten.
Als bestuur regelen we graag een buitenlocatie met baskets.
Vorig seizoen hebben we korting gegeven op de contributie. Dit is betaald uit de korting die de club kreeg op de zaalhuur en de bondsafdracht. Als we dit seizoen weer een korting krijgen op de zaalhuur en bondsafdracht, dan geven we jullie uiteraard weer een korting op de contributie.

Stemmen over statuten
Vanwege de WBTR wetgeving hebben we nieuwe statuten nodig. Op 30 oktober hebben we hier op de algemene ledenvergadering (ALV) over gestemd. Het aantal aanwezigen was te weinig, daarom gaan we hier nog een keer overstemmen op de online nieuwsreceptie. Vanuit onze statuten mogen we niet online stemmen. De Rijksoverheid heeft een noodwet gemaakt die het voor verenigingen mogelijk maakt om een online ALV te organiseren. Voorwaarde is dat hij plaatsvindt voor februari 2022. Deze wet gaat boven onze statuten.
De statuten kun je opvragen via secretariaat@dedein.nl

Contributie
Op de Algemene ledenvergadering (ALV) hebben we gestemd over een contributieverhoging. Ondanks corona willen we deze wel doorzetten. Dit met name omdat de afdracht van de bond ieder jaar stijgt, ook dit jaar, terwijl onze contributie al jaren gelijk is gebleven. Tevens hebben we een vrijwilligersvergoeding geïntroduceerd voor onze trainers. We laten de contributie vanaf 1-1-2022 stijgen met 2,3%. Na deze stijging is de verwachting dat de club nog een aantal jaren een verlies zal maken. Het bestuur kiest er bewust voor om het vermogen van de vereniging in te zetten om de contributieverhoging te beperken.
Mogelijk dat we dit seizoen wel een eenmalige korting geven als het ons lukt om een korting te krijgen op de zaalhuur en/of bondsafdracht, vanwege de verplichte coronasluiting.

Naam Oude contributie per kwartaal    Nieuwe contributie per kwartaal vanaf 1-1-2022
U8/U10/U12 (Competitie spelend lid) € 47,50 € 48,59
U14 (Competitie spelend lid) € 50,00 € 51,15
U16 (Competitie spelend lid) € 60,00 € 61,38
U18 (Competitie spelend lid) € 60,00 € 61,38
U20 (Competitie spelend lid) € 75,00 € 76,73
Senioren (Competitie spelend lid) € 75,00 € 76,73
3×3 (Competitie spelend lid) € 60,50 € 61,89
U8/U10/U12/U14/U16 2x trainen (recreant) € 42,50 € 43,48
U18 en ouder 2x trainen (recreant) € 54,50 € 55,75
Recreanten Alle leeftijden 1x trainen € 42,50 € 43,48


Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)
Afgelopen jaar is de nieuwe WBTR ingegaan. Dit stelt aan ons als vereniging een aantal extra eisen om te garanderen dat het bestuur haar rol goed vervuld. Om de kosten van deze extra eisen voor de club te beperken hebben we ons aangemeld voor gratis VOG’s. Daarnaast hebben we een subsidie gekregen voor de training van een vertrouwenspersoon.

We hebben de volgende stappen ondernomen om aan de wet te voldoen.
– Nieuwe huisregels (zijn goedgekeurd op de ALV)
– Nieuwe statuten (moeten nog goedgekeurd worden op de volgende ALV)
– Aanvragen VOG’s voor jeugdtrainers en bestuursleden (de aanvragen lopen)
– Aanstellen vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon
Sinds kort hebben we een vertrouwenspersoon. Haar naam is Anita Ooijman – Pastoors. Mocht je behoefte hebben aan contact met de vertrouwenspersoon dan kun je via onderstaande gegevens contact met haar opnemen.

E-mail: vertrouwenscontactpersoon@dedein.nl

We wensen jullie fijne dagen toe en hopen jullie allemaal weer snel te zien in de sporthal.

Met vriendelijke groet,

Bestuur
Basketbal vereniging Dedein