Wij doen dit jaar weer mee aan de Rabo Clubkas campagne.

Vanaf 3 september tot en met 16 september 2019 kan jij jouw stem uitbrengen op basketbalvereniging Dedein.

Het bedrag van €200.000,- dat beschikbaar is gesteld voor dit initiatief wordt verdeeld over het totaal aantal uitgebrachte stemmen. De waarde van één stem is dus afhankelijk van het totaal aantal uitgebrachte stemmen en is daardoor niet van te voren vastgesteld.

Dus ben je lid van de Rabobank Arnhem en omstreken en wil je ons als basketbalvereniging Dedein steunen, breng dan je stemmen uit op Dedein!