Hierbij nodigen wij jullie uit voor de bijzondere Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens deze ALV zal er gestemd worden over de nieuwe statuten van Dedein, deze ontvang je via e-mail.

Wellicht herinner je dat we tijdens de laatste ALV wilden stemmen over de nieuwe statuten. Deze waren opgesteld volgens een template van de basketbalbond. Later bleek dat deze template niet voldeed aan de laatste wetgeving. We hebben daarom in samenwerking met een notaris nieuwe statuten opgesteld.

Volgens de huidige statuten mag er alleen gestemd worden over de nieuwe statuten als de leden hier een schriftelijke uitnodiging voor ontvangen hebben. De huidige statuten komen uit 1984 en toen bestond e-mail nog niet. Vandaar dat je ook een schriftelijke uitnodiging krijgt.

De nieuwe statuten zijn geldig als bij de eerste stemming 66% van de leden aanwezig is. Indien dit aantal niet gehaald wordt kan er 2e ALV worden uitgeroepen. Hierbij is het voldoende als 66% van de aanwezigen akkoord gaat met de wijziging. Het is niet zeker dat tijdens de eerste stemming 66% van de leden aanwezig zal zijn. Daarom organiseren we direct ook een tweede stemming. Indien de tweede stemming niet nodig is zullen we je hierover informeren.

ALV eerste stemming nieuwe statuten
Datum: donderdag 9 juni
Tijd: 20.30 – 20.40
locatie: Tribune van ‘t Raland

ALV tweede stemming nieuwe statuten
Datum: donderdag 16 juni
Tijd 20.30 – 20.40
Locatie: Tribune van ‘t Raland