Op maandag 30 oktober vond de A.L.V. van Dedein plaats.
De volgende bestuursveranderingen hebben daar plaats gevonden.

Inge Snellenburg treed af, we bedank haar voor haar inzet de afgelopen jaren.
Rob van Raaij is verkozen als wedstrijdsecretaris.
Pim Pastoors is herkozen als voorzitter.

Zie voor het volledige bestuur https://www.dedein.nl/over-ons/