Mijn naam is Anita Pastoors. Ik ben de vertrouwenscontactpersoon van Dedein. Recent ben ik bij de jeugdteams langs geweest om mezelf voor te stellen. Tijdens de laatste thuiswedstrijd heb ik mij ook voorgesteld aan de aanwezig ouders. Als vertrouwenscontactpersoon bied ik in eerste plaats een luisterend oor en denkt ik graag met je mee. Dit geld voor alle zaken rondom de vereniging. Denk onder andere trainingen, wedstrijden, in de zaal en op tribune.

Hoe kun je mij bereiken
Je kunt mij bereiken via e-mail en telefoon. Via Whatsapp ben ik het beste bereikbaar,
E-mail: vertrouwenscontactpersoon@dedein.nl
Telefoonnummer: (stuur mij een e-mail dan stuur ik je mijn telefoonnummer)

Waarom een vertrouwenscontactpersoon
Een vertrouwenscontactpersoon is voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.
De gesprekken met een vertrouwenscontactpersoon zijn vertrouwelijk. Ze worden dus niet gedeeld met andere leden en ook niet met het bestuur van Dedein.
Denk bijvoorbeeld aan:

Agressie en geweld
Voorvallen waarbij een kind psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd.
Voorbeelden daarvan zijn:
-Fysiek geweld zoals slaan, schoppen en vastgrijpen.
-Psychisch geweld zoals achternazitten, vernederen en chantage.
-Verbaal geweld zoals schelden, treiteren en bedreigen.

Pesten
Pesten is systematisch uitoefenen van psychisch, fysiek of seksueel geweld door één persoon of groep tegen meestal één ander, die niet voldoende in staat is zichzelf te verdedigen.
Psychisch: uitlachen, voor de gek zetten of straal negeren, soms erg diep zuchten, roddelen, belachelijk maken.
Fysiek: mishandelen, handtastelijk worden.

Discriminatie
Het zich in het openbaar, mondeling of geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaten over een groep mensen wegens hun sekse, ras, godsdienst of levensovertuiging. Discriminatie kan plaats vinden op grond van uiterlijk, huidskleur, geloofsovertuiging, geslacht, seksuele voorkeur enz.
Overmatig drankgebruik en drugs
Het zich binnen de sporthal, op het veld, in de kleedkamers en de kantine zodanig gedragen dat het vermoeden bestaat dat iemand te veel alcohol genuttigd heeft of onder invloed is van drugs. Onsamenhangend praten, niet aanspreekbaar, ongecoördineerd handelen zijn tekenen. Dit kan als ongewenst gedrag ervaren worden.

Vertrouwenscontactpersoon bond
Als je liever niet naar mij wilt kun je ook contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de Basketball bond.
Raisa Paula
vcp@basketball.nl
06-18957988